|
سه شنبه ۴ مهر ۱۳۹۶ الثلاثاء ٦ المحرّم ١٤٣٩ Tuesday, September 26, 2017
دانشکده زبانها وادبیات خارجی دانشگاه تهران میزبان نشست های معرفی دستاورد های ادبی وعلمی نویسندگان سایر کشورهای خارجی است
نشست پژوهشی

معرفی آثار آقای یان واگنر - نویسنده آلمانی زبان
چهارشنبه ۱ دی ۱۳۹۵ - ۱۷:۵۹:۵۵
مرکز ترجمه دانشگاه تهران پژوهشیاری معتمد
نماد اعتماد آموزش عالی کشور

پژوهشیار
چهارشنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۵ - ۱۶:۲۹:۵۴